Kontrast

Czcionka

Animacje

Spotkanie z Muzyką Sacrum

Jesteś Tutaj:

W niedzielny wieczór w kościele pw. Ducha Świętego odbył się tradycyjny Koncert Cecyliański. Dzieła wielkich mistrzów muzyki klasycznej rozbrzmiały w wykonaniu artystów z Dębicy i Zawiercia. Wydarzenie, wpisane w ramy Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie”, przypomniało o głęboko zakorzenionej tradycji muzycznej Dębicy.

Koncert, którego program stanowił podróż przez dzieła mistrzów muzyki klasycznej, obejmując kompozycje m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy Giuseppe Verdiego, licznie zgromadził dębicką publiczność w kościele pw. Ducha Świętego. W atmosferze kościelnego wnętrza, wypełnionego dźwiękami arcydzieł muzyki sakralnej, uczestnicy koncertu zanurzyli się w pięknie dźwięku, słowa i modlitwy.

Podczas koncertu wystąpił Chór Parafii Matki Bożej Anielskiej, Chór Capella Vartiensis z Zawiercia, Chór Dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy, Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy oraz sopranistka Anita Maszczyk. Koncert poprowadził Jakub Bulzak. Artyści zaśpiewali i zagrali pod batutą Leopolda Stawarza oraz Pawła Adamka.

Niezaprzeczalnym walorem tego koncertu było również jego historyczne znaczenie. Koncert Cecyliański ma już niemal półwieczną tradycję w dębickiej parafii Matki Bożej Anielskiej, której jubileusz 50-lecia obchodzi się w tym roku. Ta długa tradycja sprawia, że to wydarzenie ma szczególne miejsce w kalendarzu kulturalnym Dębicy. Poprzez wyjątkowy repertuar i zaangażowanie artystów, koncert rok rocznie przyczynia się do utrwalania bogatej tradycji muzycznej miasta.

Wydarzenie już po raz drugi wpisuje się w program Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie”. Koncert Cecyliański w roku jubileuszu 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego nabiera wyjątkowego znaczenia. Muzyka wykorzystująca głos, której przesłanie niesione jest przez zarówno dźwięk jak i treść, była bliska kompozytorowi. „Dla mnie głos ludzki jest najważniejszym instrumentem” – mówił Profesor Penderecki, podkreślając jednak, że głos ludzki to najtrudniejszy instrument. Uważał, że w muzyce chóralnej emocje są inne niż w muzyce instrumentalnej, że kryje się w niej pewna powaga, zaduma i refleksja. Wśród dzieł Mistrza można znaleźć zarówno utwory chóralne, opery, jak i dzieła kantatowo-oratoryjne. Koncert Cecyliański jako część festiwalu „Dębickie Korzenie” to odwołanie do tradycji miasta, ale także do ważnej roli jaką w twórczości Krzysztofa Pendereckiego miała muzyka wykorzystującej głos ludzki i tekst.


Patronat honorowy:
Pani Elżbieta Penderecka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Organizator:
Miasto Dębica
Partner główny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Partnerzy:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Lasy Państwowe
Współorganizatorzy:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze, Parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
Patronat medialny:

TVP Kultura, Dwójka – Polskie Radio, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via – Katolickie Radio Rzeszów, Radio RDN Małopolska, Radio Leliwa, dwumiesięcznik Artpost.pl , Obserwator Lokalny, portal Debica24, Telewizja Debica.tv, Polska Telewizja Regionalna – PTVR